'Anlama-çeviri-kazanım' odaklı yaklaşım
Pratik bağlamsal dilbilgisi ve eşdizimsel sözcük öğretimi

Etkili soru çözme teknikleri

bl33
hr93

Öğretim sistemi

2143
h5903

Doğru çalışma metodu ile başarıya ulaşın !

Hedef odaklı dil eğitimi

Kitapları

Academic Vocabulary
Academic Vocabulary, akademik sözcükler üzerinde yoğunlaşan bilgilendirici, öğretici ve test edici kapsamlı bir kaynaktır. Kitap, sistematik bir şekilde öğreten ve test eden yüzlerce cümle ve sorulardan oluşan bölümlere ayrılmıştır. Temel bölümler kendi içerisinde aşamalı olarak alt bölümlere ayrılmış ve kolaydan...
Bu kitap, YDS'ye İngilizceden girecek adaylara sınav pratiği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, sınav formatına uygun 10 özgün deneme sınavından oluşmaktadır. YDS'ye hazırlanmada özgün deneme sınavları çözmek sınavdan alınacak sonucu önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak deneme..
İletişim ve ulaşım teknolojilerinin insanları hem mekânsal hem de kültürel olarak birbirine yaklaştırdığı günümüzde ortak bir iletişim platformu eğiliminde olan İngiliz dilinde iletişim kurabilmek önemli bir bireysel beceri hâline gelmiştir. Bilim ve teknolojiyi yakalayarak ve üreterek refah düzeyine ulaşmaya çalışan...